گریس های ضد لحیم

گریس های ضد لحیم (گرافیتی ، نقره ای ) ، مخصوص درجه حرارت های بالا برای تولید قطعات آلومینیمی به روش دایکست میباشد .

Polypropylene