گان اسپری

پیستوله پاشش روانکار،گان اسپری دستگاهی دو زمانه پاشش رهاساز پایه آب برای قالب های فورچ و دایکست با توانایی مکش از مخزن هم سطح و پاشش به صورت مه پاش جهت پوشش یکنواخت قالب در طول های 35،50 و 60 سانتیمتر دارای لوله جنس استنلس استیل می باشد.

Polypropylene