کائوچو مصنوعی

کائوچوی مصنوعی (لاستیک مصنوعی) از مهمترین انواع آنها به نامهای تجارتی بونا و پربونان معروف می باشد می توان نام برد. ساختمان مولکولی این مواد مانند کائوچوی طبیعی است و به همین دلیل خصوصیاتی مشابه آن دارند. این مواد را می‌توان به وسیله گوگرد ولکانیزه کرد و آنها را می‌توان به همراه کائوچوی طبیعی نیز مورد استفاده قرار داد. مانند لاستیک وسایل نقلیه که معمولا روی آنها از کائوچوی مصنوعی و کناره های آنها را از لاستیک طبیعی می سازند. پربونان در مقابل باد کردن و فاسد شدن در روغن و بنزین خیلی مقاوم است. لاستیک‌‌های مصنوعی در برابر گرما و کهنگی بیش از لاستیک‌های طبیعی مقاومند. قابلیت کار کردن تایرهای ساخته شده از لاستیک‌های مصنوعی در جاده‌های خشک تقریباً دو برابر لاستیک‌های طبیعی است. لاستیک‌های مصنوعی را نیز مانند لاستیک‌های طبیعی به صورت نرم و سخت تهیه می‌کنند و از آن قطعات گوناگونی مانند کاسه نمدها، رینگ‌ها، دیافراگم‌ها، شیلنگ‌های آب، ضربه گیرها و تایر وسایط نقلیه را تولید می‌کنند.

کائوچوی-مصنوعی