پوشان ملاقه

از پوشان ملاقه جهت ایجاد محافظت و مقاومت برای ملاقه و ابزار ،ترموکوپل و .. که در تماس با ذوب آلومینیوم هستند می باشد. از مهمترین ویژگی های آن کاهش تعداد دفعات فرآیند پوشش ابزار در هر شیفت کاری و ایجاد پوشش گرافیتی بر روی ابزار می باشد.

foundry