روغن سیلیکون

عموما با متیلن کلراید به نسبت مختلف تلفیق می شود که قبل از تزریق مواد پی یو باید توسط نازل به قالبهای کفش اسپری می شود که این کار باعث نچسبیدن زیره به قالب می شود در سیلیکون های چرب زیره به همراه چربی باقی می ماند که معمولا در دستگهای شستشوی به همراه مواد پرکلرواتیلن شسته می شود.

Silicon Oil