دایکوت

برای جلوگیری از چسبیدن مواد مذاب در فرایند قالب گیری تحت فشار دایکست آلومینیوم از روغن دایکوت استفاده می گردد. در واقع دایکوت یک نوع روغن امولسیون با قابلیت عالی رها سازی در آب است. روغن دایکوت با ایجاد یک لایه محافظ بین مواد مذاب و قالب مانع چسبندگی قطعات به قالب می گردد. همان طور که می دانید یکی از مهم ترین قسمت های کار در قالب گیری تحت فشار دایکست ، جدا شدن راحت قطعه از قالب می باشد که این مشکل را با استفاده از روغن دایکوت به راحتی می توان برطرف نمود. مایع دایکوت علاوه بر خنک کردن سطح قالب در طی فرایند قالب گیری سطح قالب دایکست را نیز تمیز می نماید.

Polypropylene