آنتی باکتریال

آنتی باکتریال برای جلوگیری از پایین آمدن طول عمر، گندیده شدن، فاسد شدن و لجن گرفتن روغن های حل شونده (آب صابون) استفاده می شود. از دیگر فواید آن، مانع از بو گرفتگی آب صابون و افزایش عمر مفید این محلول خواهد شد.

Granular powder